Bakpia-Balong

Berkunjung ke kota Solo sangat kurang jika tidak membawa oleh-oleh untuk keluarga dirumah. Nah, oleh-oleh Solo apa ya yang wajib dibeli untuk buah tangan ?